Technologie

Čím topit? V kurzu jsou úsporná řešení, frčí podlahové topení

20 srpna, 2016

Alfou a omegou dnešního stavebnictví jsou úspory energií. Kromě kvalitního zateplení je pro každý dům důležitá také volba vhodného topného systému. Vybírat lze z mnoha možností, které od sebe většinou odlišíte výkonem a návratností investice. Z hlediska uživatele je však podstatný také komfort při jeho obsluze.

Možná si na úvod řeknete, že řešit v kvalitně projektovaném domě „pouhý“ zdroj tepla není až takový problém. Částečně máte pravdu, nízkoenergetickým a hlavně pak pasivním domům hodně pomáhají solární zisky, a tak lze topný systém brát jako provozní „doplněk“. Jenže vyberte si, když se to kolem hemží tolika nabídkami.

Rozhodování je závislé především na energetické náročnosti stavby. Máte-li úspornou dřevostavbu či cihlový bungalov kompkatního tvaru, pak nebude nutné instalovat topný systém o velkém výkonu. Stačí třeba malá krbová kamínka a podlahové topení, které je dnes velmi vyhledávané, například v podobě teplovodních rozvodů.

V energeticky úsporném domě může být i elektrické vytápění doplněné například o solární kolektory pro ohřev teplé vody. U stavby, která nemá optimálně řešenou energetickou náročnost, bude topný systém dražší, a tudíž je nutné důkladně zvažovat všechna pro a proti.

Zde je výčet nejčastějších variant pro topné systémy:

Klasika a romantika, to jsou krby a kamna

Prakticky pro jakýkoli dům se jeví jako přirozená volba vytápění dřevem v krbu či kamnech. Pro mnohé je to ideál spojený s vnímáním ohně, k němuž se přikloní spíše z citových důvodů. Jenže rozhodnout se ve prospěch tohoto řešení můžeme i čistě racionálně. Dřevo je stabilní palivo z hlediska ceny i dostupnosti a navíc patří mezi obnovitelné zdroje.

Odvětví krbů i kamen jde stále kupředu, a tak lze vybírat z moderních technických řešení. Na trhu jsou například akumulační krby, které vytápějí úsporně projektované domy na mírný a rovnoměrný výkon. Nejčastějšími variantami topných systémů s krby či kamny bývají teplovzdušné a teplovodní vytápění. Co se týče druhu paliva, nejvhodnější je topit směsí polínek z měkkého a tvrdého dřeva, jako je třeba borovice a dub.

Kotle na tuhá paliva zvyšují účinnost

Také v těchto zařízeních lze spalovat dřevo, avšak nejen jako polínka. Na trhu jsou i kotle na dřevěné brikety či pelety. Stále oblíbené jsou také kotle na uhlí a nově se objevují kotle na biomasu. Výběr je tedy velký. Ať už zvolíte kotel na jakékoli tuhé palivo, vždy získáte tepelný zdroj o vysokém výkonu.

Účinnost jednotlivých typů se pohybuje v rozmezí 80 % až více než 90 %. Tisíce domácností si díky dotacím v nedávné době nový kotel pořídily a budou je zřejmě ještě následovat další. Stále se totiž zpřísňují normy na ekologický provoz kotlů, o čemž by mohli vyprávět hlavně lidé na Ostravsku. Moderní kotle v domě zabírají méně místa a umožňují kombinované spalování více druhů paliv. A to nejen tuhých, ale například i topných olejů.

Elektřina je docela drahá, ale…

Elektrické vytápění patří mezi klasické topné systémy. Nelze si však představovat kdysi populární přímotopy a elektrokotle, které se daly levně pořídit avšak draze provozovat. Dnes jsou na trhu sofistikované systémy s regulací vytápění podle skutečných potřeb uživatele. Elektřina se často používá pro podlahové vytápění v podobě topných rohoží, dále to mohou být nejrůznější druhy sálavých panelů s možností připevnění na stěny i stropy či moderní verze přímotopů.

Obecně platí, že z hlediska provozních nákladů elektřina je, a pravděpodobně i bude, jedním z nejnákladnějších zdrojů tepla. Avšak opět záleží na tom, v jakém domě bude využita. Ekonomicky se může vyplatit jako hlavní vytápění energeticky úsporných staveb nebo v kombinaci s dalším zdrojem typu tepelného čerpadla.

Zemní plyn jako symbol minulosti?

Ten je podobně jako elektřina tradičním zdrojem tepla pro vytápění. Dá se říct, že navzdory stále rostoucím cenám zůstává přitažlivý pro konzervativněji uvažující stavebníky. Ti si dnes mohou vybírat kondenzační plynové kotle s vysokou účinností spalování. Díky kondenzaci páry obsažené ve spalinách dochází k uvolnění kondenzačního tepla, čímž se může účinnost kotle navýšit až o 10 %.

Kondenzační kotle proto dosahují téměř stoprocentní účinnosti. Přes tuto atraktivní vlastnost však v současném světě topných systémů mají velkou konkurenci především v systémech využívajících obnovitelné zdroje. Plyn jako zdroj energie v očích mnoha stavebníků symbolizuje závislost na dodávkách ze zahraničí, což je v konkurenci sluneční energie či tepelných čerpadel možná nevýhoda.

Tepelné čerpadlo patří k trendům

Pro energeticky úsporné bydlení může být tepelné čerpadlo dobrou volbou. Jde o alternativní topný systém, který je založen na stlačování a přeměnách skupenství oběhové látky. Tepelné čerpadlo proto dokáže získávat teplo i ze zdrojů, jako je venkovní vzduch či země, které nemají vysokou teplotu. Zároveň však patří mezi systémy s nejvyššími pořizovacími náklady a nejistou návratností. Největší účinnost má tepelné čerpadlo v nízkoteplotní soustavě vedené do podlahového topení.

U tepelných čerpadel platí, že čím vyšší je teplota topného média, tím menší účinnost bude čerpadlo mít. Nejčastěji se používají tepelná čerpadla fungující na principu země/voda nebo voda/voda. Nejúčinnějším způsobem vytápění je zřejmě čerpadlo ve variantě voda/voda, které však lze instalovat jen v lokalitě s dostatečnou zásobou vody, ať už studniční, říční či nádržové.

Teplovzdušné vytápění vyžaduje kvalitní rozvody

Tento způsob vytápění je vhodný pro stavby, kde lze rozvody vzduchu souběžně využít k přenosu tepla. Výhodou teplovzdušného vytápění je schopnost reakce na změny teplot. Díky tomu jsou možné větší úspory, protože v domě lépe využijeme tepelné zisky. U teplovzdušného vytápění je třeba mnohem více než u jiných systémů zdůraznit, že je vhodné pouze pro domy s velmi nízkou tepelnou ztrátou.

Vzduch totiž nemá příliš velkou schopnost vedení tepla a navíc je jeho maximální teplota z hygienických důvodů omezena na 50 °C. Při vyšší teplotě již dochází k rozkladu částic prachu, což zhoršuje kvalitu vzduchu. Ohřev vzduchu obvykle zabezpečuje teplovodní výměník propojený se systémem na ohřev teplé vody nebo elektrický ohřívač.

Solární systémy nejsou jen pro „sluníčkáře“

Solární energie je nevyčerpatelným avšak zatím nepříliš využívaným zdrojem. Roli v tom hraje zřejmě stále ještě poměrně vysoká pořizovací cena. Solární systémy ovšem lze instalovat na většinu staveb. Překážkou může být jedině nevhodná orientace nebo zastínění. Systémy s kapalinovými kolektory se využívají k celoroční přípravě teplé vody či k přitápění. Získanou energii je možné, podobně jako u jiných systémů, akumulovat v zásobnících.

Nejčastěji se volí krátkodobá akumulace spolu s pružnými topnými systémy, které sníží výkon v době, kdy jsou v domě solární zisky okny. Solární systémy jsou také teplovzdušné, nehrozí u nich zamrzání a teplý vzduch lze vést přímo do místností. Pracují s nižšími teplotami, čímž roste účinnost. Nevýhodou je potřeba větších rozvodů a hluk ventilátorů.

Směr je jasný, úsporný koncept bydlení i vytápění

Může to znít zvláštně, ale cestu k výběru topného systému notně osvětluje tuzemská legislativa. V rámci širší problematiky navrhování a realizací staveb totiž byl českými normami již před několika lety nastolen způsob výstavby s malými tepelnými ztrátami a tedy i nízkými požadavky na výkon topného systému. Tím ovšem není řečeno, že máte zapomenout na vysoce výkonné systémy.

Osobní preference každého jedince se jak známo vymykají jakýmkoli univerzálním řešením. Někdo tíhne ke konzervativním zdrojům, jako je plyn či elektřina, jiného oslovují obnovitelné zdroje. V každém případě byste neměli zapomínat, že bydlení je komplexní záležitost, u které nezáleží jen na vytápění, ale také na akumulaci tepla či zajištění ohřevu teplé vody.

Buďte první kdo přidá komentář

Váš komentář